Lata ubiegłe

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od dnia 01.04.2017 r. do 05.06.2018 r. obowiązywały następujące ceny:

1. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 W1 Odbiorca usług wodociągowych (pobierających wodę na cele socjalno- bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
2 W2 Odbiorca usług wodociągowych(pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
3 W3 Odbiorca usług wodociągowych( pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym albo na cele gospodarstwa rolnego. cena za m3dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,55 2,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 W4 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
5 W5 Odbiorca usług wodociągowych 
( pobierający wodę do produkcji żywności ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
6 W6 Odbiorca usług wodociągowych(woda na inne cele - przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
7 W7 Odbiorca usług wodociągowych
( woda na inne cele - przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc

2. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 K1 Odbiorca usług kanalizacyjnych 
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł    6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc
2 K2 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł      6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      2,55 zł      2,75 zł zł/odbiorcę/miesiąc
3 K3 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł      6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
4 K4 Odbiorca usług kanalizacyjnych 
( ścieki przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      6,00 zł      6,48 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
5 K5 Odbiorca usług kanalizacyjnych 
(ścieki przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      6,00 zł      6,48 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc

 
3. Opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto + należny podatek VAT.

4. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

                                                                       ZARZĄD PGK
                                                                        Sp. z o.o. w Wolsztynie

Treść Uchwały Nr XXXI/331/2017 Uchwała

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od dnia 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. obowiązywały następujące ceny:

1. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 W1 Odbiorca usług wodociągowych (pobierających wodę na cele socjalno- bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
2 W2 Odbiorca usług wodociągowych(pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
3 W3 Odbiorca usług wodociągowych( pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym albo na cele gospodarstwa rolnego. cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,55 2,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 W4 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
5 W5 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
6 W6 Odbiorca usług wodociągowych(woda na inne cele - przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
7 W7 Odbiorca usług wodociągowych
( woda na inne cele - przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc

2. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 K1 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł    6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc
2 K2 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł      6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      2,55 zł      2,75 zł zł/odbiorcę/miesiąc
3 K3 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł      6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
4 K4 Odbiorca usług kanalizacyjnych
( ścieki przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,92 zł      6,39 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
5 K5 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(ścieki przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,92 zł      6,39 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc


3. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości                100 zł netto   -   108 zł brutto

4. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

                                                                       ZARZĄD PGK
                                                                        Sp. z o.o. w Wolsztynie

Treść Uchwały Nr XIX/174/2016 Uchwała
                                                                                                            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od dnia 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. obowiązywały następujące ceny:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,10 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,14 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,58 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,80 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr V/33/2015 Uchwała
                                                                                         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. obowiązywały następujące ceny:


1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,05 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,09 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,54 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,78 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XXXVI/310/2014 Uchwała
                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od dnia 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. obowiązywały następujące ceny:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,05 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,09 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,34 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,58 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XXVI/214/2013 Uchwała
                                                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. obowiązywały następujące ceny:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,01 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,04 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,13 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,37 zł/m3 netto,
5. wprowadza się opłatę abonamentową dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. wprowadza się opłatę przyłączeniową za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. wprowadza się opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XIV/107/2012 Uchwała

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Od dnia 01.04.2011 r. do 31.03.2012 r. obowiązywały następujące ceny:


woda (gospodarstwo domowe)           2,00 zł/m3 netto

woda (cele przemysłowe)                     2,03 zł/m3 netto

ścieki (gospodarstwo domowe)          4,95 zł/m3 netto

ścieki (przemysłowe)                             5,19 zł/m3 netto

 

Opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców naliczana za każdy odczytywany wodomierz w wysokości - 2,72 zł/m-c netto.

Opłata abonamentowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych, oraz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiąbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie w wysokości - 100 zł netto.

 

Ceny ustalone na podstawie:
Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Wolsztynie  z dnia 26 stycznia 2011 r.

strona 1 strona 2 

 

podane ceny są cenami netto, należy doliczyć należny podatek VAT
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Od dnia 01.04.2010 r. do 31.03.2011 r. obowiązywały następujące ceny:


woda (gospodarstwo domowe)           1,98 zł/m3 netto

woda (cele przemysłowe)                     2,01 zł/m3 netto

ścieki (gospodarstwo domowe)          4,79 zł/m3 netto

ścieki (przemysłowe)                             5,03 zł/m3 netto

 

Opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców naliczana za każdy odczytywany wodomierz w wysokości - 2,72 zł/m-c netto.

Opłata abonamentowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych, oraz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiąbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie w wysokości - 100 zł netto.

 

Ceny ustalone na podstawie:
Uchwały Nr XXXIX/297/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie  z dnia 24 lutego 2010 r.

strona 1 strona 2

 podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 7%

 Od dnia 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. obowiązywały następujące ceny:


woda (gospodarstwo domowe)           1,93 zł/m3 netto

woda (cele przemysłowe)                     1,96 zł/m3 netto

ścieki (gospodarstwo domowe)            4,71 zł/m3 netto

ścieki (przemysłowe)                             4,93 zł/m3 netto

 

Opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców naliczana za każdy odczytywany wodomierz w wysokości - 2,72 zł/m-c netto.

Opłata abonamentowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych, oraz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie w wysokości - 100 zł netto.

 

Ceny ustalone na podstawie:
Uchwały Nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie  z dnia 04 marca 2009 r.

strona 1 strona 2

 podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 7%

 


 
Od dnia 01.04.2008 r. do 31.03.2009 r. obowiązywały następujące ceny:

 woda (gospodarstwo domowe)           1,93 zł/m3 netto

 woda (cele przemysłowe)                   1,95 zł/m3 netto

 ścieki (gospodarstwo domowe)           4,55 zł/m3 netto

 ścieki (przemysłowe)                           4,77 zł/m3 netto

  

Opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców naliczana za każdy odczytywany wodomierz w wysokości - 2,72 zł/m-c netto.

  

Opłata abonamentowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych, oraz kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Wolsztynie w wysokości - 100 zł netto.

 

ceny ustalone na podstawie:
Uchwała Nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie  z dnia 27 lutego 2008r.

strona 1 strona 2 strona 3

  

podane ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 7%