Aktualności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w dniu 04.04.2019 r. firma wykonująca przyłącze wodociągowe do sklepu „DINO”  uszkodziła  sieć wodociągową na odcinku od ul. Granicznej w Wolsztynie do Powodowa. Przypuszczalny czas usunięcia awarii godzina 17:00. Po wznowieniu dostawy może wystąpić przebarwienie wody. 

 Za niedogodności przepraszamy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UWAGA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w dniu 24 grudnia 2018 r. kasa w przedsiębiorstwie będzie nieczynna, natomiast w dniu 31 grudnia 2018 r. kasa będzie czynna w godzinach od 7:00 do 12:00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców Karpicka i Nowych Tłok, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 20.06.2018 w godzinach od 9oo do 12oo.

Obszar zamknięcia obejmuje:

- Karpicko, od skrzyżowania ulicy Podgórnej z Kwiatową do ronda Powstania Wielkopolskiego

- Karpicko, ul. Poznańska, droga w kierunku Nowych Tłok

- Nowe Tłoki, odcinek drogi od numeru 26d do sali wiejskiej

- Nowe Tłoki, odcinek drogi od numeru 23g do 24a

- Nowe Tłoki, odcinek drogi od numeru 13B do 10H

- Nowe Tłoki, odcinek drogi od numeru 10H do 2a

Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.

                                                                                            Za niedogodności przepraszamy


                                                                                                                             18.06.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze względu na zmianę przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w celu podawania stanu wodomierzy za pomocą strony internetowej, należy ponownie przeprowadzić proces rejestracji użytkownika. Informacja o sposobie poprawnej rejestracji znajduje się w zakładce pomoc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie informuje, że z dniem 6.06.2018 r. wprowadza się nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolsztyn na okres 3 lat zatwierdzone Decyzją nr PO.RET.070.41.2.2018.MZ  wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Decyzja została ogłoszona dnia 29.05.2018 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Treść PROJEKTU TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOLSZTYN NA OKRES 3 LAT Uchwała
                                                                                                           

 
                                                                                                                       
     30.05.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólna klauzula informacyjna dla klientów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje naszych klientów że:

 • administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych klientów PGK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu 68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe dotyczące klientów PGK są zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług przez PGK.
 • Dane osobowe klientów PGK nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Dane osobowe klientów PGK w większości przechowywane będą przez okres świadczenia usług przez PGK, oraz przez pięć kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z ostatniego zobowiązania (art. 112 ustawy o podatku towarów i usług).
 • Klienci PGK mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Dane osobowe klientów PGK, które są zbierane i przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Większość danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez PGK jest niezbędne w celu świadczenia usług na podstawie spisywanych umów. Dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnej zgody będą opatrzone osobną klauzulą informującą klientów PGK o tym fakcie.
 • Dane osobowe klientów PGK nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Dane osobowe klientów PGK nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

                                                                                                                25.05.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że awaria została usunięta.

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że odbiorcy w Obrze, Kębłowie, Świętnie, Wilczu, Rudnie, Stradyniu, Adamowie Piekiełko wystąpiła przerwa w dostawie wody.

Po powrocie zasilania mogą wystąpić przebarwienia wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                31.01.2018 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / DGO zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2016 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 01 marca 2017 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2017 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 W1 Odbiorca usług wodociągowych (pobierających wodę na cele socjalno- bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
2 W2 Odbiorca usług wodociągowych(pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
3 W3 Odbiorca usług wodociągowych( pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym albo na cele gospodarstwa rolnego. cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,55 2,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 W4 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
5 W5 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
6 W6 Odbiorca usług wodociągowych(woda na inne cele - przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
7 W7 Odbiorca usług wodociągowych
( woda na inne cele - przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc

2. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 K1 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł    6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc
2 K2 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł      6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      2,55 zł      2,75 zł zł/odbiorcę/miesiąc
3 K3 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,78 zł      6,24 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
4 K4 Odbiorca usług kanalizacyjnych
( ścieki przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      6,00 zł      6,48 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
5 K5 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(ścieki przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      6,00 zł      6,48 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc

 
3. Opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto + należny podatek VAT.

4. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

                                                                       ZARZĄD PGK
                                                                        Sp. z o.o. w Wolsztynie

Treść Uchwały Nr XXXI/331/2017 Uchwała
                                                                                                               03.03.2017 r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K O M U N I K A T

             Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie przypomina mieszkańcom miasta Wolsztyna oraz mieszkańcom gminy

O OBOWIĄZKU ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH W NIERUCHOMOŚCIACH PRZED NADCHODZĄCYMI MROZAMI

Do podstawowych czynności z zakresu ochrony urządzeń wodociągowych przed skutkami działania niskich temperatur należy zabezpieczenie :

 • pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę uszkodzonych ścian , wstawienie brakujących szyb w oknach oraz uszczelnienie drzwi i okien
 • studzienek wodomierzowych przez gruntowne ich wyremontowanie oraz     otulenie przykryw włazowych materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonanie odczytu wodomierza

Każdy stwierdzony przypadek nieszczelności względnie pęknięcia rurociągów w ulicy do wodomierza włącznie należy natychmiast zgłosić do :

P.G.K. Spółka z o.o. w Wolsztynie , Berzyna 6   telefon 384-25-25

Telefon jest czynny przez całą dobę .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16.

Szczegóły ogłoszenia przejdź (tutaj).

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że dnia 02-08-2016 roku w godzinach od 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Jasna, Jujki, Rożka, Okrężna, Wrońskiego, Osiedlowa, Spokojna i Działkowa w Wolsztynie z powodu wykonywania prac remontowych sieci wodociągowej.
Po wznowieniu dostawy może wystąpić przebarwienie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że z uwagi na trwające prace związane z remontem sieci wodociągowej w ul. Jujki w Wolsztynie, mogą występować awarie, przerwy w dostawie, oraz chwilowe przebarwienia wody na ulicach: Jasna, Jujki, Rożka, Okrężna, Osiedlowa, Komorowska, Spokojna, Wrońskiego i Działkowa.
Przewidywany termin zakończenia prac, oraz możliwość wystąpienia utrudnień z nimi związanych – do 31.08.2016 r.

Za utrudnienia przepraszamy.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 lutego 2016 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2016 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 W1 Odbiorca usług wodociągowych (pobierających wodę na cele socjalno- bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
2 W2 Odbiorca usług wodociągowych(pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
3 W3 Odbiorca usług wodociągowych( pobierający wodę na cele socjalno- bytowe ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym albo na cele gospodarstwa rolnego. cena za m3 dostarczanej wody 2,17 2,34 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 2,55 2,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 W4 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
5 W5 Odbiorca usług wodociągowych
( pobierający wodę do produkcji żywności ) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,20 2,38 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc
6 W6 Odbiorca usług wodociągowych(woda na inne cele - przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 5,55 5,99 zł/odbiorcę/miesiąc
7 W7 Odbiorca usług wodociągowych
( woda na inne cele - przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług kanalizacyjnych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 dostarczanej wody 2,22 2,40 zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za wodę 3,00 3,24 zł/odbiorcę/miesiąc

 

2. Grupy taryfowe i ceny jednostkowe dla zbiorowego odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej

L.p Grupa Opis odbiorcy Rodzaj opłaty Cena netto     Cena brutto Jednostka opłaty
1 2 3 4 5 6 7
1 K1 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł    6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc
2 K2 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych korzystający z lokalu w budynku wielolokalowym
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł      6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      2,55 zł      2,75 zł zł/odbiorcę/miesiąc
3 K3 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(odprowadzający ścieki socjalno - bytowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,70 zł      6,16 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
4 K4 Odbiorca usług kanalizacyjnych
( ścieki przemysłowe) nie będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych i rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,92 zł      6,39 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      5,55 zł      5,99 zł zł/odbiorcę/miesiąc
5 K5 Odbiorca usług kanalizacyjnych
(ścieki przemysłowe) będący jednocześnie odbiorcą usług wodociągowych rozliczany w oparciu o wskazania wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego
cena za m3 odprowadzanych ścieków      5,92 zł      6,39 zł zł/m3
stawka opłaty abonamentowej za ścieki      3,00 zł      3,24 zł zł/odbiorcę/miesiąc


3. wprowadza się opłatę przyłączeniową za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości                100 zł netto   -   108 zł brutto

4. wprowadza się opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

 

                                                                       ZARZĄD PGK
                                                                        Sp. z o.o. w Wolsztynie

 

Treść Uchwały Nr XIX/174/2016 Uchwała
                                                                                                               08.03.2016 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2016 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  07.01.2016 r.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że dzień 24.12.2015 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.
Wobec powyższego dnia 24.12.2015 r. zakład będzie nieczynny.

                                                                                                                 09.11.2015 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 4 lutego 2015 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2015 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,10 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,14 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,58 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,80 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr V/33/2015 Uchwała
                                                                                                               06.02.2015 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2015 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  31.12.204 r.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w dniu 24.12.2014 r. oraz 31.12.2014 r. kasa i biuro obsługi klienta będą czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.


                                                                                                                 05.12.2014 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/310/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2014 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,05 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,09 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,54 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,78 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XXXVI/310/2014 Uchwała
                                                                                                               31.01.2014 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na 2014 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  05.12.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi ulicy Przemysłowej w Wolsztynie, oraz wymianą sieci wodociągowej i przyłączy mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w okresie do 15 grudnia 2013 r., za co serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                   04.11.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że w zakładce Działy / ZOM zostały umieszczone harmonogramy wywozu odpadów komunalnych i segregowanych na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. W celu przejścia do harmonogramów kliknij (tutaj).

                                                                                                                  23.08.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi tj. 1 i 3 maja PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejcowości:
1.     Gościeszyn, Błocko, Berzyna, St. Dąbrowa, Powodowo - wywóz odbędzie się 29.04.2013 r.
2.     Wolsztyn ul. Cicha, Lipowa, Nowa, Energetyczna, Komorowo, Poznańska nr od 1 do 27, Powstańców Wlkp., Żegockiego, Żeromskiego – wywóz odbędzie się 30.04.2013 r.
3.     Świętno, Rudno, Wilcze - wywóz odbędzie się 04.05.2013 r.
4.     Nowe Tłoki - wywóz odbędzie się 06.05.2013 r.

                                                                                                                  24.04.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającymi się Świętami PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Kębłowo oraz Wolsztyn ul. M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Spokojna, Jujki, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna – wywóz odbędzie się 30.03.2013 r.

                                                                                                                  22.03.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2013 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,05 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,09 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,34 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,58 zł/m3 netto,
5. opłata abonamentowa dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. opłata przyłączeniowa za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XXVI/214/2013 Uchwała
                                                                                                               13.03.2013 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Kębłowo oraz Wolsztyn ul. M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Spokojna, Jujki, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna – wywóz odbędzie się 22.12.2012 r.
2.      Gościeszyn, Błocko, Berzyna, Stara Dąbrowa, Powodowo oraz Wolsztyn ul. Lipowa, Nowa, Powstańców Wlkp., Energetyczna, Cicha, Żegockiego, Komorowo, Poznańska od nr 1 do 27 - wywóz odbędzie się 24.12.2012 r.
3.     Stary Widzim – wywóz odbędzie się 27.12.2012 r.
4.     Karpicko, Nowe Tłoki, Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska i Gościeszyńska, Nowy Młyn – wywóz odbędzie się 28.12.2012 r.
5.     Adamowo, Nowy Widzim, nowa Dąbrowa, Tłoki, Wolsztyn Osiedle Heleny – wywóz odbędzie się 31.12.2012 r.


                                                                                                                  11.12.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającym się dniem wolnym 01.11.2012 r. PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych:
1.     Wolsztyn ul. B. Bielnika, Zacisze, Sturnego, Kiełpińska, Poprzeczna, Graniczna, Wybickiego, Niałecka oraz Niałek Wielki – wywóz odbędzie się 02.11.2012 r.

                                                                                                                  29.10.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku ze zbliżającym się dniem wolnym 15.08.2012 r. PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Wolsztyn ul. R. Kocha, Kościelna, Rynek, Krótka, Krzywa, Tylna, Gajewskich, Polna, Prusa, Asnyka, Zakątek, Poznańska od 33 o 34 – wywóz odbędzie się 16.08.2012 r.
2.      Obra, Chorzemin, Wolsztyn ul. Adwentowskiego, Korczaka, Poniatowskiego od 48 do 58 - wywóz odbędzie się 17.08.2012 r.
3.     Wroniawy, Stradyń, Wolsztyn ul. B. Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Rzeczna, Marcinkowskiego, Łąkowa, Sienkiewicza, Ogrodowa, Kolejowa, 5 Stycznia, Poniatowskiego, Berzyńska, Fabryczna – wywóz odbędzie się 18.08.2012 r.

                                                                                                                  06.08.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Gościeszyn, Błocko, Berzyna – najbliższy wywóz odbędzie się 30.04.2012 r.
2.      Stary Widzim - najbliższy wywóz odbędzie się 02.05.2012 r.
3.     Niałek Wielki, Wolsztyn ul. B. Bielnika, Graniczna, Kiełpińska, Niałecka, Poprzeczna, Sturnego, Wybickiego, Zacisze– najbliższy wywóz odbędzie się 04.05.2012 r.

                                                                                                                  26.04.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
Karpicko, Nowe Tłoki, Barłożnia, Wola Dąbrowiecka – najbliższy wywóz odbędzie się 6 kwietnia 2012 r.

                                                                                                                  04.03.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie na podstawie Uchwały Nr XIV/107/2012 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 stycznia 2012 roku informuje, że z dniem 01 kwietnia 2012 roku wprowadza się nowe "Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" w wysokości:

1. za dostawę wody dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 2,01 zł/m3 netto,
2. za dostawę wody do celów przemysłowych - 2,04 zł/m3 netto,
3. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zaopatrzenia ludności do celów spożycia i socjalno-bytowych - 5,13 zł/m3 netto,
4. za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla zakładów produkcyjnych - 5,37 zł/m3 netto,
5. wprowadza się opłatę abonamentową dla usług wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości:
    1\ dla odbiorców usług wodociągowych w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub na cele rolne - 2,72 zł/szt. netto,
    2\ dla odbiorców usług wodociągowych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
    3\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych w oparciu o wskazania wodomierza głównego, wodomierza lub urządzenia pomiarowego - 2,72 zł/szt. netto,
    4\ dla odbiorców usług kanalizacyjnych korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - 2,41 zł/szt. netto,
6. wprowadza się opłatę przyłączeniową za 1 przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie w wysokości 100 zł netto.
7. wprowadza się opłatę za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zależności od przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach.

Do w/w cen i opłat dolicza się należny podatek VAT.

                                                                                ZARZĄD PGK
                                                                         Sp. z o.o. w Wolsztynie


Treść Uchwały Nr XIV/107/2012 Uchwała
                                                                                                               01.02.2012 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Kębłowo – najbliższy wywóz odbędzie się 23 grudnia 2011 r.
2.      Wolsztyn ul. M. Rożka, Działkowa, Osiedlowa, Okrężna, Wrońskiego, Sadowa, Spokojna, Jasna, Strzelecka, Kręta, Słoneczna – najbliższy wywóz odbędzie się 27 grudnia 2011 r.

                                                                                                                  19.12.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Wroniawy, Stradyń, oraz w Wolsztynie ul. Berzyńska, Fabryczna – najbliższy wywóz odbędzie się 14 listopada 2011 r.
2.      Wolsztyn ul. Dworcowa, Dąbrowskiego, Słodowa, Rzeczna, Marcinkowskiego, Sienkiewicza, Ogrodowa, Łąkowa, Kolejowa, 5 Stycznia oraz Poniatowskiego – najbliższy wywóz odbędzie się 10 listopada 2011 r.

                                                                                                                  07.11.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców Obry, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 20.10.2011 r. w godzinach od 8:00 do 17:00.
Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.
Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                                               17.10.2011 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców ul. R. Kocha (od skrzyżowania z ul. Krzywą do Straży Pożarnej), że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 14.09.2011 w godzinach od 8:00 do 14:00.
Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody
Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                                                12.08.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że odbiorcy ul. Strzeleckiej oraz Krętej mają przerwę w dostawie wody do czasu usunięcia awarii.
Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                20.05.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje mieszkańców ul. Gajewskich w Wolsztynie, że w związku z przebudową sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody, w dniu 23.05.2011 w godzinach od 7:30 do 15:00.
Po wznowieniu dostawy może nastąpić chwilowe przebarwienie wody.

Za niedogodności przepraszamy.

                                                                                                                25.05.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie informuje, że jednorazowo ulegnie zmianie termin wywozu nieczystości stałych w miejscowości:
1.      Gościeszyn, Błocko, Powodowo i Berzyna – najbliższy wywóz odbędzie się 2 maja 2011 r.
2.      Stary Widzim – najbliższy termin wywozu odbędzie się 4 maja 2011 r.

                                                                                                                  26.04.2011 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGK Sp. z o.o. informuje, że w związku  z świętami ulegnie zmianie  termin wywozu nieczystości  stałych  w Karpicko, Nowe Tłoki Barłożnie oraz Wola Dąbrowiecka Najbliższy wywóz odbędzie się  w piątek 22 kwietnia  2011 roku

                                                                                                                  19.04.2011 r.